Kontorsmaterial

Alla har vi hört ordet kontorsmaterial någon gång. Det låter brett och det är det också. De material som används på kontor borde rimligtvis ingå i begreppet kontorsmaterial. Men vad för material används egentligen på kontor? Allt material som används på ett kontor kan klassas som kontorsmaterial, detta betyder att när vi talar om kontorsmaterial… Continue reading